Články

Ocenění za architekturu nabízí i výzvu

Nejeden českobudějovický počin v oblasti architektury sklidil letos celostátní uznání. To však neznamená, že vedení města nemá co dohánět.

Za přesvědčivý přínos k urgentním společenským problémům okrajových částí měst označil letošní ročník České ceny za architekturu českobudějovické Komunitní centrum Máj. Řešení architektů Michala Sula, Miriam Liškové a Jozefa Skokana zaujalo místo mezi finalisty této celostátní soutěže.

Výrazná a vysoce kvalitní více než dvacetiletá kurátorská práce Michala Škody v Galerii současného umění a architektury v českobudějovickém Domě umění obdržela ve stejné soutěži ocenění Výjimečný počin. Podle odborné poroty se z původně malé regionální galerie stalo jedno z významných center domácí umělecké a v posledních letech především architektonické scény s významným mezinárodním přesahem.

Pýchou pro naše město může být i fakt, že do širší nominace soutěže se probojoval také nový objekt Studentského klubu Jihočeské univerzity na návrh českobudějovického Ateliéru Dvořák architekti.

Nominován byl rovněž unikátní projekt Vnímání architekta Jana Šépky, který nabídl veřejnosti možnost vnímat zcela jiným způsobem prostor galerie a zejména centrální náměstí s dočasně skrytou Samsonovou kašnou.

„Skutečnost, že v široké celostátní konkurenci letos zabodovaly hned čtyři zdejší počiny, je důvod ke gratulaci. Dlužno ale dodat, že zdařilá architektonická soutěž na Komunitní centrum Máj se uskutečnila ještě za primátora Juraje Thomy. Radost z ocenění významu městské galerie pod vedením Michala Škody zas kalí to, že do objektu nesoucího vznostný název Dům umění se nyní přestěhoval magistrátní odbor kultury a cestovního ruchu. A v případě Vnímání architekta Šépky, jehož instalací prošlo za 24 dní neuvěřitelných 36 tisíc návštěvníků, můžeme jen blahořečit, že nebyl vyslyšen hlas těch radních, kteří realizaci projektu na náměstí Přemysla Otakara II. původně nechtěli povolit. Těšit se z domácích úspěchů však nestačí. A tak výzvou do budoucna by pro Budějovice mělo být ocenění, které porota soutěže České ceny za architekturu 2017 přiřkla čtyřem po sobě jdoucím starostům města Litomyšl. Tam zřejmě pochopili úlohu politika jako veřejnou službu a nepřicházejí do vedení města s přiznáním, že až doposud o jeho chodu nic nevěděli, jak se po posledních komunálních volbách stalo u nás,“ řekl českobudějovický zastupitel a předseda hnutí Občané pro Budějovice Ivo Moravec.

Soustavná práce starostů Litomyšle vedla po roce 1989 ke vzniku mimořádného fenoménu města, kde se daří koncepčnímu uvažování i dobré architektuře. Porotci České ceny za architekturu označili za Výjimečný počin zejména schopnost starostů komunikovat spolu i poté, co odešli z funkce, což vede k žádoucí a v Česku ojedinělé kontinuitě, kdy změna starosty neznamená změnu v přístupu k rozvoji města.