Články

O obnovu nádražní budovy se vedení města musí zasadit

Železniční nádraží se mnohdy stává prvním místem, s kterým se turista setká při návštěvě města. V Českých Budějovicích ho čeká dojem neblahý. Novorenesanční staniční budova, od jejíhož otevření uplyne příští rok 110 let,  přímo volá po zásadní opravě jak interiéru, tak i fasády. Zpráva o tom, že se Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chystá v roce 2019 zahájit generální obnovu výpravní budovy českobudějovického nádraží, je sice dlouho očekávanou nadějí, nikoliv však jistotou.

„Určitou pochybnost v nás vyvolal už průběh výběru projektanta stavby, který byl poznamenán průtahy, čímž avizovaný harmonogram doznal zpoždění. A to jsme teprve na samém začátku. Není pochyb o tom, že je v zájmu našeho města, aby dosavadní stav nádražní budovy přestal být ostudou Českých Budějovic. I když by se mohlo zdát, že vedení města je v tomto případě bezmocné, protože nejde o městský majetek, domnívám se, že není nutné jen přihlížet, jak se vše bude vyvíjet. SŽDC spadá pod ministerstvo dopravy, které je v gesci ANO, jehož členové nyní zastávají i nejvyšší funkce ve vedení Českých Budějovic. Proto jsem na uplynulém zasedání zastupitelstva města požádal, aby všichni naši městští vlivní využili svých kontaktů a aktivně se zasadili za uskutečnění obnovy vlakového nádraží. Ze zkušeností, které jsme nabyli například s postupem výstavby dálnice D3, je na místě se obávat, že zařazení obnovy českobudějovického nádraží do seznamu chystaných staveb SŽDC ještě nic neznamená,“ vysvětlil českobudějovický zastupitel a předseda hnutí Občané pro Budějovice Ivo Moravec.