Články

O čem jednalo krajské zastupitelstvo / listopad 17

Tak jako jednání zastupitelstva měst a obcí jsou veřejná, občané se mohou zúčastnit i rokování zastupitelů kraje. Pro mnohé Jihočechy je to ale poněkud dál. A tak postřehy z posledního jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se uskutečnilo 2. listopadu, nabízí na stránkách hnutí Občané pro Budějovice jeho předseda a člen Rady kraje Ivo Moravec.

Koalice byla tentokrát v plném počtu 28 zastupitelů. K úvodnímu rozehřátí posloužila dlouhá diskuse o tom, zda je v pořádku, aby zastupitelé dostávali podklady k jednání  již jen v elektronické podobě. V mnoha jiných krajích už to tak dávno mají, avšak u nás zejména zastupitelé ODS byli zarputilí. Tvrdili, že se nebudou moci řádně na jednání připravit, protože se jim podkladové materiály nejlépe čtou z papíru. Dokonce zaznělo, že jde o náš nekalý záměr jak způsobit, aby materiály nečetli a my si tak mohli oddechnout, protože budou na zastupitelstvo chodit nepřipravení, takže nebudeme muset čelit jejich otázkám. Ačkoliv nikomu právo na názor neupírám, diskuse na toto téma mě překvapila a místy se mi nejevila ani trochu chytrá. Debatování o papíru a virtualitě se po téměř hodině podařilo ukončit a poté už 54 hlasy schválit vlastní program jednání.

V bodu, který se týkal zprávy o činnosti rady kraje, se poněkud odchýleně debatovalo o rozpočtu. Opozice se ptala na plnění letošního rozpočtu a přípravu na rok 2018. Náměstek Jaromír Novák (ČSSD), který má rozpočet v gesci, všechny ubezpečil, že příprava na rok 2018 běží podle harmonogramu a že návrh rozpočtu bude se všemi kluby řádně projednán.

Investiční plán na rok 2017, pokud se týče objemu finančních prostředků, splníme alespoň na 80%. Není to špatné, ale jistě by mohlo být lepší.

Do roku 2020 by se měly proinvestovat veškeré finanční prostředky z rezervy, tedy volné peníze z minulých let. Podotýkám, že smysluplně.

Věnovali jsme se rovněž prodeji zbytného majetku obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice. Souvisí to s restrukturalizací a rekonstrukcí horního areálu, jejíž cílem je vyčlenit do roku 2020 – 2021 zdravotní péči z dolního areálu a vytvořit monoblok akutní péče. Počítá se, že kompletní stavební úpravy nemocničních objektů budou završeny v roce 2021 tak, aby dalších zhruba 20 let už nebylo třeba do zdejších objektů investovat peníze. Vzhledem k potřebě průběžného financování restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, dojde k přesunu finančních prostředků z rozpočtu kraje formou zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice. Potřebných 200 milionů korun bude rozloženo na 150 milionů v roce 2017 a zbylých 50 milionů v roce 2020.

Poměrně obšírně se zastupitelstvo věnovalo podnětu obcí Plav, Borovnice, Vidov a Nová Ves, jejichž starostové požadují úplnou změnu trasy tzv. jižní tangenty, tedy zahájení nových jednání a vyjmutí stávající trasy ze zásad územního rozvoje kraje, což je jakýsi územní krajský plán. Dle vystoupení borovnického starosty Miroslava Troupa je stavba zbytečná a obsluhuje jen území, kde nejsou žádné dopravní problémy. Oldřiška Ribolová, starostka obce Plav, se zas obává, že stavba zhorší situaci při povodních a může rovněž ohrozit náhradní vodní zdroje. To, že v územním plánu obce Nová Ves z roku 2014 je trasa jižní tangenty zanesena, sice starosta Marek Prokeš připustil, ale údajně se o tom s obcí nikdo nebavil. I podle něj jde o nepotřebnou stavbu, což prý vzbuzuje dojem, že je zájem vybudovat tangentu za každou cenu. Tomáš Šedivý, starosta Vidova, přiznal, že promeškal lhůty pro vyjádření, takže žádá o benevolenci ze strany krajského zastupitelstva. Zároveň zpochybnil zpracované hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Pro zastupitele se ale rozhodující stala skutečnost, že celý proces územního řízení proběhl v souladu se stavebním zákonem, všechny obce byly informovány a se všemi obcemi byla stavba projednána. Kromě Nové Vsi žádná obec neuplatnila připomínku, přičemž požadavku obce Nová Ves na úpravu trasy koridoru bylo vyhověno. Obstát nemohl ani argument starosty Šedivého z Vidova, poukazujícího na to, že projednání se uskutečnilo na podzim 2014 v době voleb, takže noví starostové se o něm dozvěděli z e-mailu až v lednu následujícího roku. Toto já moc neberu. Kdo chce být starostou, musí být připraven. Pokud bychom to přece jenom vzali jako polehčující okolnost, jistě se netýká Tomáše Šedivého, který je ve Vidově starostou již 19 let. Úsměvné bylo i vystoupení Miroslava Jocha (ČSSD). Poměrně dlouho mluvil, ale nepoznal jsem, jaký má vlastně názor. A nebyl jsem sám. Opoziční zastupitel Jan Bauer (ODS) mu řekl, že kdyby byl učitel, dal by mu za tento výkon pětku, protože vůbec nechápe, co nám pan Joch chtěl vlastně sdělit.

Vynětí jižní tangenty ze zásad územního rozvoje tedy nebylo schváleno, dokonce nikdo z přítomných zastupitelů jej nepodpořil.

Zabývali jsme se také strukturou dotačních programů na rok 2018 s celkovou  alokací  237 milionů korun. Dotační programy mají pokud možno v maximální míře eliminovat individuální dotace a stanovit jasná pravidla pro přidělování krajských peněz. Osobně bych přivítal, kdyby tomu předcházelo vyhodnocení dosavadních  dotačních programů a analýza ve vztahu k plánu rozvoje kraje, jeho potřeb a priorit. Úpravy však budou ještě možné, a tak se předpokládá, že například na cyklodopravu se v průběhu roku alokace zvýší. Zatímco na začátku jednání zastupitelstva se o „papíru“ mudrovalo skoro hodinu, diskuse o téměř čtvrt miliardě nebyla delší než 12 minut a pro schválení hlasovalo 49 zastupitelů.

Premiérou se stal dotační program pro výkonnostní sport v celkové výši 10 milionů korun.  Až dosud vedení kraje podporovalo spíše mládežnický sport, volila se  forma individuální dotace. Pro hlasovalo 45 zastupitelů.

Zastupitelstvo rovněž odsouhlasilo bezúplatné nabytí pozemku z vlastnictví České republiky do vlastnictví Jihočeského kraje. Jedná se o pozemek pro připravovanou přístavbu Jihočeské věděcké knihovny na Lidické třídě, jehož vlastnictví je jednou z podmínek pro získání 100 milionové dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Za zmínku stojí i výkup pozemků s objekty kasáren v Plané u Českých Budějovic ve vlastnictví ČR – Ministerstva obrany za sjednanou kupní cenu ve výši 143 miliony Kč plus náklady spojené s prodejem, což v přepočtu na m2 činí 572 Kč. Nemovitosti bývalých vojenských kasáren a zejména jejich prostor u letiště je zahrnut do studie dalšího rozvoje a využití mezinárodního letiště jako strategické lokality Jihočeského kraje. Cílem je vybudovat zde zázemí s komplexem služeb, rozvíjející se průmyslovou zónou a potřebným leteckým servisem. O tento prostor Jihočeský kraj bezúspěšně usilovat už v době, kdy se mu podařilo získat do vlastnictví areál letiště. Proti stávající šanci na výkup sousedících kasáren a pozemků nyní ostře vstoupil Martin Kuba (ODS), přestože v roce 2009, kdy byla dojednána krajská koaliční smlouva mezi ČSSD a ODS a Martin Kuba byl součástí vyjednávacího týmu, byla součástí koaliční smlouvy právě dohoda na postupném výkupu nemovitostí souvisejících s letištěm. Během diskuse padla celá řada dotazů, přičemž některé být vzneseny ani nemusely, pokud by zastupitelé četli podkladové materiály. Pro bylo 35 zastupitelů.

Závěrečná diskuse zastupitelů už byla krátká. Prostor pro vystoupení občanů tradičně využili pánové Kozelka a Sámek. Stále nevím, co mají na srdci a co nám chtějí sdělit. Dozvěděl jsem se například, že „co je SMART, to je chytrý, ale nevypadá to dobře“.

Letošní poslední jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje je naplánováno na 14. prosince. Nejdůležitějším bodem bude rozpočet kraje na rok 2018.

(Jihočeský kraj na rozdíl od budějovické radnice nabízí občanům audiovizuální záznam z jednání zastupitelstva. Zhlédnout ho můžete na webu www.kraj-jihocesky.cz. Zatím jsou k dispozici záznamy ze všech letošních zastupitelstev vyjma posledního, který se na webu objeví hned po zpracování.)