Články

Když je rádcem nenávist

V sobotu 14. března se na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. sejdou lidé, kteří se nějakým způsobem vymezují proti islámu. Je pravdou, že konání shromáždění nepodléhá  ze zákona žádnému povolovacímu režimu a že oznamovatel má vůči úřadu pouze oznamovací povinnost. Přesto s jistými obavami sleduji, jak se náš stát plní „odborníky“ na islám.

Není snadné se v tak složité univerzální víře orientovat. Jisté je, že budí vášně, někdy i paniku a o muslimských přistěhovalcích ani nemluvě. Základním a nepřekročitelným pravidlem ale je, že lidé jiné víry a vyznání musejí respektovat pravidla a zákony států, na jejichž území žijí.

Máme štěstí, že žijeme v demokratickém státě, kde má každý právo vyjádřit svůj názor a kde ctíme svobodu projevu a vyznání. Paradoxně ale u nás lidi spolehlivě dokáže oslovit hledání společného nepřítele a nenávist k němu. A jak známo, objektem nenávisti se může stát jednotlivec, skupina osob, ale třeba i celý národ nebo společenský systém s cílem objekt nenávisti poškodit či zničit. A s tím se nehodlám ztotožnit.

Složité věci nelze zjednodušovat, ani účelově převracet. Islám nerovná se terorismus. Na islámské fanatiky nejvíce doplácejí nevinní muslimové. Historie by nás už měla dostatečně poučit v tom, že stavět na kolektivní vině je naprosto liché.

Zdá se, že je pro někoho velkým uměním naučit se toleranci k minoritám, náboženstvím a národům. Přesto věřím, že většina z nás na to nerezignuje a dlouhodobé intenzivní emoci vyjadřující hněv a nepřátelství nedá šanci.

O autorovi

Ivo Moravec
Ivo Moravec

Funkce: předseda HOPB, zastupitel města České Budějovice, člen rady Jihočeského kraje, 1. náměstek primátora Českých Budějovic (2014 - 2015)
Povolání: lesní inženýr


Více informací o autorovi »
Všechny články autora »