Články

INTERPELACE: Organizace dopravy – původní návrhy nám. Konečného

Dotaz zastupitele Mgr. Juraje Thomy (27.6.2017):
Náměstek primátora města pro dopravu, pan Ing. Konečný, Ph.D., opakovaně zdůrazňuje, že je odpovědný za koncepční řešení dopravní problematiky a s konkrétními jednotlivostmi vždy odkazuje na kolegu Podholu.Prosím tedy o zaslání kompletního seznamu původních koncepčních návrhů ve vztahu k organizaci dopravy (v klidu i v pohybu) na území města České Budějovice, které pan náměstek Konečný jako své původní návrhy zadal ke zpracování, případně předložil v ucelené formě k projednání radě města, potažmo zastupitelstvu města (či komisím nebo výborům) v období od listopadu 2014 do června 2017. Dále prosím o stručnou anotaci schválených postupů k dosažení cílů těchto koncepčních materiálů v oblasti dopravy. Zvláště zdůrazňuji, že prosím o materiály zcela nově vzniklé v uvedeném období, tj. listopad 2014 až červen 2017, jehož zadavatelem, předkladatelem orgánům města a nositelem je pan náměstek Konečný a mají koncepční charakter a mají (budou mít) dlouhodobý vliv (tj. neřeší např. jednotlivou dopravní značku či přechodnou místní úpravu dopravního značení) na dopravu na území města.

Odpovídal Ing. Konečný, Ph.D., náměstek primátora:

O autorovi

Juraj Thoma