Články

INTERPELACE: Náklady města související s žalobou v tzv. kauze BitServis

Dotaz zastupitele Mgr. Juraje Thomy (27.6.2017):
Prosím o vyčíslení nákladů, které městu vznikly v souvislosti s podáním tří žalob roce 2015 ohledně pokuty 1,3 mil. Kč od ÚOHS za použití JŘBU (BIT servis). Prosím o uvedení nákladů podle jednotlivých žalob (celkem tři žaloby u OS České Budějovice) a i o vyčíslení nákladů, které město uhradilo paní Kaletové od prvního právního rozboru připraveného pro radu města až do ukončení sporu rozsudky OS České Budějovice.

Odpovídal Ing. Svoboda, primátor:

O autorovi

Juraj Thoma