Články

Budějovický advent dozná jen kosmetických změn

V případě adventních trhů nečekají na českobudějovické občany velké změny, jak tvrdí vedení radnice, nýbrž jen změny kosmetické. I nadále se uskuteční jen na centrálním náměstí, a tak hlavní novinkou bude podle náměstka primátora Františka Konečného kluziště, které obkrouží Samsonovu kašnu. Tradiční pódium, kde vystupují různé folklorní soubory, pouze změní své umístění a obvyklá nabídka různých pochutin se soustředí do gastrocentra.

„Už na počátku tohoto roku jsme na webových stránkách hnutí Občané pro Budějovice upozorňovali na to, že spokojenost radnice s dosavadní podobou vánočních trhů nepovede k zásadní změně k lepšímu. Nestačí totiž vyhlásit výběrové řízení na nového provozovatele trhů, ale je třeba připravit takové zadání, které vytvoří prostor pro jejich zcela novou koncepci. Jako příklad jsme uvedli rakouský Linec, kde adventem doslova žije nejen hlavní náměstí, ale i další menší náměstí a veřejně přístupná místa,“ řekl předseda HOPB a českobudějovický zastupitel Ivo Moravec.

Podle HOPB by bylo možné se od našich jižních sousedů inspirovat a navodit tak adventní atmosféru i mimo náměstí Přemysla Otakara II.

„Míst, kde by nebylo náročné postavit pár vánočně vyzdobených stánků s nabídkou místní produkce, je v našem městě celá řada. Jen u domu Slavie máme k dispozici kryté pódium se stolky a lavicemi. Nabízí se i procházková trasa v Háječku anebo některé prostory v sousedství základních škol, kde by se o kulturní program mohly postarat tamější děti. Stálo by zato se zamyslet i nad tím, zda advent nepřenést také na naše dvě největší sídliště a jak do jeho příprav zapojit i veřejnost. Nic takového se však v Budějovicích nechystá. Vinit za to firmu Art 4 Promotion, která teď bude mít na starost vánoční trhy až do roku 2021, by však bylo nespravedlivé. V případě rozprostření adventní nabídky do dalších míst by se totiž město muselo stát koordinátorem všech akcí a ne vše svěřit jen jedné agentuře,“ dodal člen kulturní komise rady města Jan Kubeš (HOPB).