Články

Budějovická koalice má zjevné trhliny

Pondělní jednání zastupitelstva prozradilo, že ve stávající koalici ANO, ČSSD, KDU – ČSL a ODS s tichou podporou KSČM už nepanuje jednota, na kterou by vedení města mohlo spoléhat. Jak jinak si vysvětlit, že koaličníci odmítli zařadit do programu jednání nový bod navržený Jurajem Thomou z opozičního hnutí Občané pro Budějovice, jehož smyslem bylo delegovat na zastupitelstvo pravomoc rozhodnout o demolici stávající sportovní haly. Kdyby si totiž koalice byla jistá, že všichni její členové podpoří rozhodnutí rady halu zbourat, nebylo by problémem připustit o tom jednat a hlasovat i v nejvyšším orgánu města. Vždyť v 45-členném zastupitelstvu má koalice i bez podpory komunistů 23 hlasů, takže teoreticky může kdykoliv a cokoliv přehlasovat.

Obavu radních, že v řadách koalice jsou i zastupitelé, kteří už nehodlají jít společně v jednom šiku, potvrzuje také to, že předkladatel na poslední chvíli stáhl z programu jednání zastupitelstva bod týkající se vyjmutí nemovitého majetku (rozuměj sportovní haly) z hospodaření příspěvkové organizace Sportovní zařízení v souvislosti s výstavbou Multifunkčního centra Dlouhá louka. Pro stažení bodu se přinejmenším směšným jeví vyřčený důvod, kterým je prý probíhající a neukončené výběrové řízení na stavbu nové sportovní haly. Jako by tohle radní nevěděli, když bod zařazovali do původního návrhu programu jednání zastupitelstva!

A tak nejen strach z diskuse o bourání a stavbě nové sportovní haly, ale také strach z toho, jak by se při veřejném hlasování zachovali soukmenovci, naznačuje, že radniční koalice má trhliny.