Vedení HOPB

Předseda

Ivo Moravec

Místopředseda

Jan Kubeš

18_Kubeš

Člen rady

Lukáš Bajt

Člen rady

Milan Brabec

27_Brabec

Člen rady

Tomáš Chovanec

Členka rady

Jaroslava Šporclová

05_Šporclová

Člen rady

Juraj Thoma

01_Thoma

Revizor

Jan Tůma

08_Tůma

Rozhodce

Irena Horaždovská

30_Horažďovská

Vedení HOPB bylo zvoleno na shromáždění členů 4. prosince 2017.  Funkční období je do 31. 12. 2019.