Interpelace

INTERPELACE: Mini zoo v rekreačním lese Bor

Dotaz zastupitelky Mgr. Jaroslavy Šporclové (27.6.2017): Plánuje město zřídit mini oboru nebo mini zoo v rekreačním lese Bor? Odpovídal Ing. Svoboda, primátor: Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o., která hospodaří na historickém majetku města a do jejíž správy patří i lesní pozemky V Boru, v nejbližší době neplánuje zřídit v rekreační části výše uvedených lesních pozemk...

INTERPELACE: Festival světla vs. Vltava žije

Dotaz zastupitele Ing. Ivo Moravec (15.5.2017): Žádám o vysvětlení sporu mezi realizátory projektů Festival světla a Vltava žije. Odpovídal Ing. Talíř, náměstek primátora:

INTERPELACE: Ukončení pronájmu knihkupectví U Mikuláše

Dotazy zastupitele Ing. Ivo Moravec (15.5.2017): Žádám o informaci ohledně ukončení pronájmu knihkupectví U Mikuláše (Karmelitánské nakladatelství s.r.o.) v Kněžské ulici č. 21. Odpovídal Ladislav Valeš, provozně technický náměstek SPRÁVY DOMŮ, s.r.o.: Nájemní smlouva o pronájmu nebytových prostor Kněžská 21 byla uzavřena smluvními stranami (SPRÁVOU DOMŮ s.r.o. a Karmelitánským nakladatelství...

INTERPELACE: Dobrovolníci na přechodech pro chodce

Dotazy zastupitele Mgr. Juraje Thomy (20.3.2017): Žádám o rozpis služeb dobrovolníků na jednotlivých přechodech pro chodce poblíž základních škol. Uvedl příklad přechodu pro chodce v ul. Grünwaldova. Požádal o písemnou odpověď. Odpovídal Ing. Svoboda, primátor: Vážený pane zastupiteli, na 23. zasedání zastupitelstva města konaném dne 20. 3. 2017 jste vznesl žádost o poskytnutí rozpisu služeb dobro...

INTERPELACE: Financování profesionálního sportu – právní služby JUDr. Jana Olejníčka

Dotazy zastupitele Mgr. Juraje Thomy (20.3.2017): Pokud jde o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Poskytování právních služeb v oblasti financování profesionálního sportu, a to formou zadání jednomu dodavateli JUDr. Janu Olejníčkovi“, jak město dospělo k JUDr. Janu Olejníčkovi, kdo ho doporučil a na základě čeho, když v jeho portfoliu není uvedeno financování profesionální...

INTERPELACE: Vyčíslení nákladů města ve sporu ohledně Centra halových sportů

Dotaz zastupitele Mgr. Juraje Thomy (20.3.2017): Jak vysoké jsou náklady z rozpočtu města, které byly vynaloženy v rámci sporu týkajícího se Centra halových sportů? Odpovídal Ing. Svoboda, primátor: Vážený pane zastupiteli, na 23. zasedání zastupitelstva města konaném dne 20. 3. 2017 jste požádal o vyčíslení nákladů vynaložených městem na spory týkající se Centra halových sportů, jak vyplývají ze ...

INTERPELACE: Nové parcely pro rodinné domy

Dotaz zastupitelky Mgr. Jarky Šporclové (20.3.2017): Jak pokračují práce na změně polí na parcely pro rodinné domy v lokalitách U Hada, U Švába, Za Potokem – Nové Hodějovice a v Haklových Dvorech? Odpovídal Mgr. Podhola, 1. náměstek primátora:

INTERPELACE: Odstraňování graffity z fasád veřejných budov

Dotaz zastupitelky Mgr. Jarky Šporclové (20.3.2017): Jaké město postupuje při odstraňování graffity nápisů na fasádách veřejných budov? Odpovídal Mgr. Podhola, 1. náměstek primátora:

INTERPELACE: Soud se společností Indigo Infra CZ

Dotaz zastupitele Mgr. Juraje Thomy (20.3.2017): „Žádám o bližší informaci k usnesení rady města č. 296/2017 týkající se postupu města ve věci soudního sporu se společností Indigo Infra CZ, a. s., spočívajícího ve vydání souhlasu s návrhem na přerušení řízení podle § 110 o. s. ř., dle sdělení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 2. 2017.“ Odpovídal Mgr. Podhola, náměstek pr...

INTERPELACE: Zanedbané budovy u nádraží

Dotaz zastupitelky Mgr. Jarky Šporclové (20.3.2017): Nyní se hodně mluví o rekonstrukci budovy vlakového nádraží v Českých Budějovicích. České dráhy a Správa železniční dopravní cesty však nevlastní pouze tuto budovu. Na obou stranách kolejí (Suché Vrbné, Nádražní ulice) je velké množství budov v zanedbaném stavu. Mohlo by město jednat s vlastníky i o těchto budovách a jejich využití? Opravu nepůs...